Cataloage

  • catalog cu prezentarea tuturor expozanților GastroPan
  • lizibilitate și structurare optimă  a textului și imaginilor
  • include machete publicitare de producție proprie, cu design atractiv
  • distribuit în peste 20.000 exemplare vizitatorilor Expoziției GastroPan
  • prezintă avantajele exploatării resurselor de energie regenerabilă
  • descrie principiile de funcționare a sistemelor de energii regenerabile
  • lizibilitate și structurare optimă  a textului și imaginilor
  • include infografice atractive, simplificând transmiterii mesajului

Comments are closed